خداوند چه کار می کند؟

images

پادشاهی به وزیرش گفت:

سه سوال از تو می‌كنم، اگر تا فردا جواب دادى ، وزیر هستى و اگر نه از مقامت عزل می‌شوى.

سوال اول: خداوند چه می‌خورد؟
سوال دوم: خداوند چه می‌پوشد؟
سوال سوم: خداوند چه كار می‌كند؟

وزیر كه به واسطه رابطه بر مسند تکیه زده بود، جواب سوال‌ها را نمى‌دانست؛ و بسیار ناراحت پریشان حال بود. غلامى بسیار فهمیده و زیرك داشت، او ماجرا را برای به غلام حكایت كرد.
غلام گفت: جواب هر سه را می‌دانم؛ اما اکنون فقط دو جواب را می‌گویم:

این‌که خداوند چه می‌خورد؟
غم بنده‌هایش را مى‌خورد.

این‌كه خداوند چه مى‌پوشد؟
خداوند عیب‌هاى بنده‌هایش را مى‌پوشد.

اما پاسخ سومی را اجازه دهید فردا بگویم.

فردا وزیر و غلام نزد پادشاه رفتند.
وزیر به دو سوال جواب داد.

سلطان گفت: درست است؛

ولى بگو جواب‌ها را خودت پیدا كردى یا از كسى پرسیدى؟
وزیر گفت: این غلام من انسان فهمیده‌یى است، جواب‌ها را او داد.
پادشاه گفت: پس لباس وزارت را بدر آور و به این غلام بده و غلام هم لباس نوكرى‌اش را از تن در آورد و به وزیر بدهد.

چنین کردند. بعد وزیر به غلام گفت:  پس سوال سوم چى شد؟

غلام گفت: آیا هنوز نفهمیدى!

خداوند چه كار می‌كند؟
خدا در یك لحظه غلام را وزیر می‌كند و وزیر را غلام…

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*