عشق و فریاد

love2

استادى از دانشجویانش سوال کرد: چرا ما در هنگام عصبانىت داد می‌زنیم؟ چرا مردم وقتی خشمگین هستند صدایشان را بلند می‌كنند و سر هم داد می‌زنند؟

دانشجویان به فکر فرو رفتند و یكى از آنها گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از دست می‌دهیم.

استاد پرسید: این كه خونسردیمان را از دست می‌دهیم صحیح است امّا چرا با اینکه كه طرف مقابل در كنارمان است، داد می‌زنیم؟ آیا نمی‌توان با صداى ملایم صحبت كرد؟ چرا  به هنگام خشم داد می‌زنیم؟

دانشجویان هر كدام جواب‌هایى دادند امّا پاسخ‌ هیچكدام  از آنها استاد را راضى نكرد…

سرانجام او چنین توضیح داد: وقتی که دو نفر از دست یكدیگر عصبانى هستند، قلب‌هایشان از یكدیگر فاصله می‌گیرد. آنها براى این كه فاصله را جبران كنند مجبورند كه داد بزنند. هر چه میزان خشم و عصبانیت بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلندتر كنند.

سپس استاد پرسید: وقتی كه دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می‌افتد؟ آنها سر هم داد نمی‌زنند بلكه خیلى آرام با هم صحبت می‌كنند. چون قلب‌هایشان خیلى به هم نزدیك است.

استاد ادامه داد: هنگامى كه عشقشان به یكدیگر بیشتر می شود، چه اتفاقى می‌افتد؟

آنها فقط در گوش هم نجوا می‌كنند و عشقشان باز هم به یكدیگر بیشتر می‌شود. سرانجام، حتى از نجوا كردن هم بی‌نیاز می‌شوند و فقط به یكدیگر نگاه می‌كنند!

این هنگامى است كه دیگر هیچ فاصله‌اى بین قلب‌هاى آن‌ها باقى نمانده باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*