خوشبختی کجاست

images

شخصی از خدا سوال کرد: کجا می توان خوشبختی را یافت؟

خداوند فرمود: آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم.

او با خود فکر کرد و گفت: اگر خانه ای بزرگ داشتم، بی گمان خوشبخت خواهم بود.

خداوند به او خانه ای بزرگ عطا فرمود.

دوباره او گفت: اگر پول فراوان داشتم، یقیناً خوشبخت ترین شخص خواهم بود.

خداوند او را از مال دنیا بی نیاز کزد.

و با ز اگر های شخص ادامه داشت…اگر…اگر…و اگر…

اینک او همه چیز داشت، اما هنوز احساس خوشبختی نمی کرد!!

از خداوند پرسید: اکنون همه چیز دارم، اما بازهم خوشبختی را نیافتم.

خداوند فرمود: بازهم بخواه.

او گفت: چه بخواهم؟ هر آنچه را هست، دارم.

خداوند فرمود: بخواه که دوست بداری؛ بخواه که به دیگران کمک کنی و هر چه را داری با مردم قسمت کنی.

و او دوست داشت و کمک کرد و در کمال تعجب دید، لبخندی که بر لب ها می نشیند و نگاه های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد.

رو به آسمان کرد و گفت:

«خدایا! خوشبختی اینجاست. در نگاه و لبخند دیگران

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*