تست روانشناسی

تست تعیین عاشقی

  عشق واقعي چه نشانه‌هايي دارد؟ آيا علاقه شما به يك نفر مي‌تواند ميزان صداقت‌تان در عشق را هم نشان دهد؟ در ادامه تستي به شما داده مي‌شود كه با پاسخ دادن به آن مي‌توانيد پي ببريد كه نگرش‌تان نسبت به عشق تا چه اندازه درست و همراه با بلوغ فكري است. شايد بگوييد كه اينها همه براي سرگرمي است و ... ادامه مطلب »

چقدر مضطرب هستید؟

اضطراب به عنوان شایع ترین اختلا ل روانی موجود و عامل مهمی در بروز ناسازگاری های اجتماعی و اختلا ل در یادگیری و سلا مت روانی است. در آزمون زیر میزا اضطراب شما با پاسخ به چند پرسش ساده سنجیده می شود. ادامه مطلب »