خطای دید

تصاویر خطای دید سری دوم

تصاویر موجود در این پست نشان می دهد که حس بینایی ما همیشه درست نیست. در واقع این ذهن ما است که داوری نهایی از حقیقت را انجام می دهد. به نقطه بالا نگاه کنید. تصویر بعدی که در حقیقت سیاه و سفید است را شما رنگی خواهید دید. به چهار نقطه وسط تصویر به مدت سی ثانیه نگاه کنید. ... ادامه مطلب »

تصاویر خطای دید سری اول

تصاویر موجود در این پست نشان می دهد که حس بینایی ما همیشه درست نیست. در واقع این ذهن ما است که داوری نهایی از حقیقت رو انجام می دهد. در تصویر زیر شما یک مرد را می بینید که همیشه در حال بالا رفتن از پله هاست. به نطر شما می توان چنین راه پله ای ایجاد کرد؟ فیل ... ادامه مطلب »