پ ن پ

جوك پ نه پ ۳

تو ایستگاه مترو یکی ازم پرسید اینجا آخرشه؟ گفتم پ نه پ نیم ساعت برای  نماز و ناهار نگه داشته بعد دوباره راه میوفته! دستمو زدم به لوله بخاریمون، گفتم این که سرده! مامانم گفت: یعنی خاموشش کنیم؟ گفتم پ نه پ وایسیم، آقای ایمنی بیاد توصیه کنه! استاد بهم نمره چهار داده! رفتم پیشش میگم: استاد میشه چند دقیقه ... ادامه مطلب »

جوک پ نه پ ۲

رفتم در مغازه به فروشنده میگم سی دی دارید؟ میگه خام؟ پ نه پ تنوری باشه دیشب همسایمون عروسی داشتن، دوستم خونمون بود. همش سروصداشون میومد. دوستم گفت عروسیه؟ گفتم پ نه پ همسایه مون سرخ پوسته مراسم خاص خودشونه سر جلسه به نفر جلوییم میگم سوال دو رو بلدی؟ میگه آره میخوای؟ میگم پ نه پ نگرانت بودم میخواستم  ... ادامه مطلب »

جوك پ نه پ ۱

پ نه پ  رفتم ثبت نام یک ساعت وایسادم. یارو اومده میگه میخوای ثبت نام کنی؟ پ نه پ اومدم حالتو احوالتو سفید رویتو سیه مویتو ببینم بروم ! رفتم مرغ و از فریزر در آوردم، پسرم میگه می خوای غذا درست کنی ؟! میگم پ نه پ خانوادش اومدن از سردخونه میخوان ببرن خاکش کنن ! به یارو میگم ... ادامه مطلب »