چیستان

چگونه به عدد ۱۰۰ برسیم؟

با استفاده از اعدد ۷،۷،۷،۱ و ۷ (یک عدد ۱ و چهار عدد ۷) به همراه چهار عمل اصلی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و () به عدد ۱۰۰ برسید. به عنوان مثال ۱۱۲=(۷+۷)×(۷+۱) تلاش خوبی است اما راه حل درست نیست چرا که باید نتیجه ۱۰۰ شود. * * * * * * * * * پاسخ: در ادامه ما ... ادامه مطلب »

من کی هستم

اگه به من نگاه کنی منم بهت نگاه می کنم اگه به من پوزخند بزنی منم بهت پوزخند میزنم اگه برقصی منم هم میرقصم اما اگه فریاد بزنی متاسفانه من نمیتونم فریاد بزنم من کی هستم؟ * * * * * * * * پاسخ: آینه ادامه مطلب »

چیستانهای سری اول

خوب فکر کن بعد برو پایین سراغ جوابا ۱- آن چیست که باگریستن آسمان اشک آن روان می شود؟ ۲- آن چیست به قدر یک گلابی ست، هم سرخ وسفیدوسبزوآبی ست، محفوظ همیشه درحبابی ست،بی جان بود وستاند اوجان؟ ۳- آن چيست كه هر چه آن را بيشتر بكشيم بلند تر می شود؟ ۴- آن چيست كز او حسن بت ... ادامه مطلب »